TFFHGD KAYSERİ YÖNETİM KURULU
Başkan
NURİ KARAHANÇER
Başkan Vekili
Genel Sekreter
ABDULLAH TURAÇ
ERHAN GÜNEŞ
Sayman
Üye
OSMAN ALTUN
ŞABAN ELBAŞI