TFFHGD KAYSERİ YÖNETİM KURULU
ŞUBE BAŞKANI
Genel Merkez Yönt. Krl. Üyesi
NURİ KARAHANÇER
Başkan Vekili
Genel Sekreter
ABDULLAH TURAÇ
ERHAN GÜNEŞ
Sayman
Üye
OSMAN ALTUN
ŞABAN ELBAŞI